K/Ş Dağ-çəmən balı 300 qr

Qantəpər, itburnu, kəkotu, andız, dağnanəsi, bənövşə kimi bitkilərin çiçəklərindən toplanmış məhsuldur.

9.10 M