K/Ş Dağ-çəmən balı 150 qr

Qantəpər, itburnu, kəkotu, andız, dağnanəsi, bənövşə kimi bitkilərin çiçəklərindən toplanmış məhsuldur.

5.20 M